Hald under forandring

02-04-2016 00:05:32

På generalforsamlingen torsdag i Hald Borgerforening kunne formanden, Olav Nørgaard, i årsberetningen fortælle om et lokalsamfund under forandring.
- Der er rigtig mange bolde i luften, og håbet er, at synergien mellem dem samlet set får os rigtig langt frem, sagde han.

Bybilledet i Hald begynder således så småt at blive præget af områdefornyelsen. Huset ved siden af forsamlingshuset er revet ned, og der er skabt plads omkring forsamlingshuset. I de kommende måneder vil det nye bytorv omkring købmanden blive etableret.
Men også andre projekter understøttet af Skive Kommune påvirker udviklingen i lokalområdet. Herunder projekt Fremtidens Landskaber i Nordfjends, som er blevet til i et samarbejde med Københavns Universitet. Olav Nørgaard oplyste, at der har været holdt en række faglige informationsmøder og foretaget kortlægning af området, og projektet er kulmineret med, at Collective Impact har bevilliget midler til en multifunktionel jordfordeling.
- Det kan også komme til at påvirke os og udvikle vores område. Det nye ved denne type jordfordeling er, at den for alvor får by og land til at mødes, sagde han.
”Nordfjends - vardernes land” blev nævnt som et tredje udviklingsprojekt. Det er et initiativ mellem Christel Bækgaard og lokale aktører og virksomheder i Nordfjends. Hald Borgerforening har støttet en ansøgning, hvor Landsbyudvalget har bevilliget penge til den kunstneriske kvalitetsmæssige udvikling, og det er håbet, at vardeprojektet kan indarbejdes i både områdefornyelsen og landskaberne i Nordfjends.

Olav Nørgaard kom naturligvis også ind på den helt store satsning i byfornyelsen i Hald – opførelsen af et stort multifunktionelt borgerhus til erstatning af det nuværende forsamlingshus.
Borgerhus-projektet køres af en styregruppe med Hugo Thomsen som primus motor, og man er godt på vej til at få rejst den forventede samlede anlægskapital på 7,2 mill.kr. Senest har Lokale- og Anlægsfonden givet tilsagn om 2,5 mill.kr., og tillagt kommunale tilskud og borgerforeningens egne midler, lokal donation samt resultatet af en fortsat intensiv fundraising, skønnes målet indenfor snarlig rækkevidde.

 

God opbakning

Hald Borgerforening nyder generelt stor opbakning fra borgerne i lokalområdet, og bestyrelsen kan derfor med stor tilfredshed se tilbage på årets aktiviteter. Der har bl.a. været rigtig god tilslutning til fællespisninger - uanset hvornår, der har været inviteret, har den fælles spisning samlet mellem 70 og 90 deltagere. Den traditionelle Sommerfest med helstegt pattegris fik også et godt forløb, og succesen med Running Dinner sidste år blev fulgt op på bedste vis i januar. Allerede nu ser man derfor frem til næste års fest og regner med, at det bliver en fast tradition mange år frem.

På generalforsamlingen blev Borgerforeningens regnskab forelagt af kassereren, Ryan Johannesen, og det viste samlede indtægter og udgifter på hhv. 208.896 kr. og 176.712 kr. Overskuddet i 2015 på 32.184 kr. er små 26.000 kr. mindre end året før, og skyldes bl.a. udgifter til etablering af legetårn i anlægget samt øgede arrangementsudgifter.

Anne Mari Lysdal Markussen og Bonnie Sørensen blev nyvalgt til Borgerforeningens bestyrelse i stedet for Kim Nielsen og Otto Nielsen, der ikke havde ønsket genvalg. Genvalgt blev Olav Nørgaard og Mogens Larsen.

Generalforsamlingen behandlede to indkomne forslag. Bestyrelsen foreslog frigivelse af et beløb på 200.000 kr., som Borgerforeningen har haft stået bundet til områdefornyelsen, og det blev vedtaget.
Det andet forslag handlede om indkøb af en hjertestarter til opsætning ved købmanden i Hald eller ved forsamlingshuset, og beslutningen blev i første omgang udsat.
Til overraskelse for mange viser det sig nemlig, at Hald faktisk allerede har en hjertestarter. Dvs. Diana Lys har, og den har virksomheden velvilligt stillet til offentlig rådighed.
På generalforsamlingen enedes man derfor om at udbrede kendskabet til hjertestarteren, der hænger på gavlen hos lysfabrikken, ligesom man vil sørge for, at der ved næste fællesspisning vil blive givet kyndig vejledning og instruktion i brug af hjertestarteren.

 

Sponsorer
Lørdag den 11. maj Forårsrengøring i Hald borgerhus + ...
13. september. Fællesspisning i Hald Borgerhus, hold øje ...
20-03-2020 kommer Allan Olsen til Hald Borgerhus med hans...
Fællesspisning med sang. Den 24. april ser vi gerne fuld ...
  

Omgivelserne

Forsamlingshuset

Anlægget

Omgivelserne i Hald og omegn

Kort over Hald og omegn

Gamle minder fra 70'erne

Billeder 2019

Generalforsamling 2019

Åbent hus om planstrategien

Bogcafe jan 2019

Billeder 2018

Julebasar 2018

Aften med Søren Vester

Efterår i Borgerhuset

Fællesspisning og sangaften

Sommerfest 2018

Generalforsamling 2018

Indvielsesfest i Borgerhus

Der bygges nyt borgerhus

Det færdige hus

Uge 15

Uge 14

Uge 13

Uge 12

Uge 11

Uge 10

Uge 9

Uge 8

Uge 7

Uge 6

Uge 5

Uge 4

Uge 3

Uge 2

Uge 50

Uge 51 - 52

Uge 49

Uge 48

Uge 47 Rejsegilde

Uge 47

Uge 46

Uge 45

Uge 44

Uge 43

Uge 42

Uge 41

Uge 40

Uge 39

Uge 28

Uge 27

Uge 26

Uge 25

Tømning af forsamlingshuset

Billeder 2017

Julebasar 2017

Sommerfest 2017

Skt. Hans 2017

Torvedag

Fællesspisning maj 2017

Mandfolkemad marts

Generalforsamling og fællesspisning

Billeder 2016

Julebasar 2016

Fællesspisning november 2016

Fællesspisning september 2016

Sommerfest 2016

Det nye bytorv

Skt. Hans 2016

Generalforsamling og fællesspisning

Fællesspisning januar 2016

Billeder 2015

Julemanden Kommer

Engelsk fællesspisning

Sommerfest 2015

Skt. Hans 2015

Generalforsamling og fællesspisning

Modeshow 2015

Ukrainsk fællesspisning

Billeder 2014

Julemanden kom

Sommerfest 2014

Fællesspisning & generalforsamling

Modeshow 2014

Fællesspisning januar 2014

Billeder 2013

Julebasar 2013

Fællesspisning september 2013

Sommerfest 2013

Skt. Hans i Anlægget 2013

Forårsrengøring 2013

Fællesspisning & generalforsamling

Modeshow 2013

Dilettant 2013

Billeder 2012

Julebasar 2012

Sommerfest 2012

Sct. Hans 2012

Forårsrengøring 2012

Modeshow 2012

Dilettant 2012

Billeder 2011

Julebasar 2011

Forsamlingshusenes dag 2011

Sommerfest 2011

Sct. Hans 2011

Modeshow 2011

Dilettant 2011

Billeder 2010

Julebasar 2010

Sommerfest 2010

Sct. Hans 2010

Dilettant 2010

Forsamlingshusets dag 2010

Hald Borgerforening | Ørslevklostervej 140 | 7840 Højslev | mail@haldborgerforening.dk

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her

Hald Borgerforening