Hald står ved en skillevej

26-03-2017 22:45:21
På generalforamlingen i Hald Borgerforening

På generalforamlingen i Hald Borgerforening kunne formanden, Olav Nørgaard, konstatere, at Hald står ved en skillevej. En ny udvikling er undervejs, og indenfor det seneste år er både områdefornyelsen i Hald og projektet omkring byens nye medborgerhus kommet godt i gang.
   Områdefornyelsens første fase har bl.a. udmøntet sig i et nyt bytorv ved købmanden, og den næste fase er byporte, som man håber at kunne komme i gang med her i foråret.  Planen er at etablere grønne byporte med plantning af fire store træer efter samme mønster ved byens indfaldsveje – 1 træ i den ene side af vejen, og 3 træer på modsatte vejside. Samtidig kommer der nye og højere byskilte.
   Som led i fornyelsesprojektet vil Hald også forsøge at brande sig overfor omverdenen, og i den forbindelse har der været forslag om markedsføring som "Lysets By", og mere udvidet  "Lyslandet".
 

- Umiddelbart er vi mest stemt for at brande os med hele Nordfjends og i højere grad statse på "Vardeprojektet". Vores håb er, at vi ved indkørslen fra Hobrovej til Sdr. Haldvej kan etablere en Hald Varde, sagde formanden og oplyste, at Christel Bækgaard har tegnet et udkast til varden.
 

Succesfuld husstandsindsamling
Det helt store element i Halds områdefornyelse er opførelsen af et nyt, stort borgerhus til erstatning for forsamlingshuset.
   Nedrivningen af forsamlingshuset ventes påbegyndt i juni, så man allerede i august kan gå i gang med opførelsen af det nye borgerhus.
   Det er et projekt til ialt ca. 7,4 mill.kr., og det er lykkedes at indsamle omkring 5 mill. kr. fra eksterne fonde. Hertil lægger Skive kommune 1 mill. kr. i direkte støtte, og der er bevilliget 500.000 kr. fra Skive Kommunes Landsbyudvalg.
   Halds borgere har også selv spyttet i kassen. Det er sket via en husstandsindsamling, hvor målet specifikt var at indsamle penge til det ny borgerhus’ køkken, så der også fremover kan laves mad til 150 mennesker med mindst ligeså gode køkkenfaciliteter som i det nuværende forsamlingshus.
Målet for husstandsindsamlingen var 100.000 kr., men det lykkedes faktisk at nå hele 129.500 kr.
 

God økonomi
Hald Borgerforenings afgående kasserer, Ryan Johannesen, kunne berette om en god foreningsøkonomi. Det skyldes god opbakning fra borgerne om foreningens aktiviteter, men de pæne regnskabstal er også godt hjulpet på vej af, at der de seneste år ikke er brugt penge på at vedligeholde forsamlingshuset.
   Foreningen havde et overskud sidste år på 68.886 kr., og det er mere end dobbelt så meget som i 2015. Pengene er primært kommet hjem ved velbesøgte foreningsarrangementer i forsamlingshuset og især den traditionelle Sommerfest i anlægget, men også kontingentindtægter på godt 48.000 kr. skæpper godt i regnskabet. - Borgerforeningens medlemstal steg sidste år med en halv snes nye til nu godt 320 medlemmer.
   Efter to valgperioder trak Ryan Johannesen sig fra bestyrelsen, og i stedet nyvalgtes Aase Jensen. Bestyrelsesmedlemmerne Sonja Bavnshøj og Rune Walløe blev genvalgt.
   Generalforsamlingen havde deltagelse af godt 100 medlemmer, som alle deltog i den forudgående fællesspisning med stegt flæsk og persillesovs.

Sponsorer
Lørdag den 11. maj Forårsrengøring i Hald borgerhus + ...
13. september. Fællesspisning i Hald Borgerhus, hold øje ...
20-03-2020 kommer Allan Olsen til Hald Borgerhus med hans...
Fællesspisning med sang. Den 24. april ser vi gerne fuld ...
  

Omgivelserne

Forsamlingshuset

Anlægget

Omgivelserne i Hald og omegn

Kort over Hald og omegn

Gamle minder fra 70'erne

Billeder 2019

Generalforsamling 2019

Åbent hus om planstrategien

Bogcafe jan 2019

Billeder 2018

Julebasar 2018

Aften med Søren Vester

Efterår i Borgerhuset

Fællesspisning og sangaften

Sommerfest 2018

Generalforsamling 2018

Indvielsesfest i Borgerhus

Der bygges nyt borgerhus

Det færdige hus

Uge 15

Uge 14

Uge 13

Uge 12

Uge 11

Uge 10

Uge 9

Uge 8

Uge 7

Uge 6

Uge 5

Uge 4

Uge 3

Uge 2

Uge 50

Uge 51 - 52

Uge 49

Uge 48

Uge 47 Rejsegilde

Uge 47

Uge 46

Uge 45

Uge 44

Uge 43

Uge 42

Uge 41

Uge 40

Uge 39

Uge 28

Uge 27

Uge 26

Uge 25

Tømning af forsamlingshuset

Billeder 2017

Julebasar 2017

Sommerfest 2017

Skt. Hans 2017

Torvedag

Fællesspisning maj 2017

Mandfolkemad marts

Generalforsamling og fællesspisning

Billeder 2016

Julebasar 2016

Fællesspisning november 2016

Fællesspisning september 2016

Sommerfest 2016

Det nye bytorv

Skt. Hans 2016

Generalforsamling og fællesspisning

Fællesspisning januar 2016

Billeder 2015

Julemanden Kommer

Engelsk fællesspisning

Sommerfest 2015

Skt. Hans 2015

Generalforsamling og fællesspisning

Modeshow 2015

Ukrainsk fællesspisning

Billeder 2014

Julemanden kom

Sommerfest 2014

Fællesspisning & generalforsamling

Modeshow 2014

Fællesspisning januar 2014

Billeder 2013

Julebasar 2013

Fællesspisning september 2013

Sommerfest 2013

Skt. Hans i Anlægget 2013

Forårsrengøring 2013

Fællesspisning & generalforsamling

Modeshow 2013

Dilettant 2013

Billeder 2012

Julebasar 2012

Sommerfest 2012

Sct. Hans 2012

Forårsrengøring 2012

Modeshow 2012

Dilettant 2012

Billeder 2011

Julebasar 2011

Forsamlingshusenes dag 2011

Sommerfest 2011

Sct. Hans 2011

Modeshow 2011

Dilettant 2011

Billeder 2010

Julebasar 2010

Sommerfest 2010

Sct. Hans 2010

Dilettant 2010

Forsamlingshusets dag 2010

Hald Borgerforening | Ørslevklostervej 140 | 7840 Højslev | mail@haldborgerforening.dk

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her

Hald Borgerforening