Det nye borgerhus i Hald

23-04-2018 21:30:04
en milepæl for Hald Borgerforening

Borgerhuset en milepæl
for Hald Borgerforening


Med den officielle indvielse i frisk erindring, var netop ibrugtagningen af Halds nye borgerhus et naturligt omdrejningspunkt i bestyrelsens årsberetning, da der torsdag blev holdt generalforsamling i Hald Borgerforening:
- Det er en næsten ikke til at forstå, at det har været muligt at etablere dette borgerhus. Det er en milepæl i borgerforeningens historie, sagde formanden Olav Nørgaard og fortsatte:
- Det har krævet vedholdenhed. Vi har fuld forståelse for, at der er følelser med i forhold til det gamle forsamlingshus. Vores vision var at bygge til fremtiden. Så må eftertiden vise, om det er lykkedes. Under alle omstændigheder så står vi her med en ydmyg stolthed.
Formanden kunne i tilgift berolige generalforsamlingen og eventuelle skeptikere med, at det ambitiøse projekt ikke slår bunden ud af borgerforeningens økonomi.
- Vi har haft en god økonomi i mange år, fordi vi har konsolideret os til at bygge nyt. Udgifterne til investeringer og vedligehold har været begrænset, og vi er nået i mål med det nye hus, uden at blive forgældede, sagde Olav Nørgaard.
I den sammenhæng rettede han en stor tak til Hugo Thomsen og styregruppen for en meget engageret og præcis økonomistyring i hele projektet, ligesom han nævnte, at Skive Kommune fra den spæde start har gjort rigtig meget og været en rigtig god sparringspartner. Da det kom til realiteter, var der også en økonomisk håndsrækning fra kommunen.
Der var også en tak til andre store donatorer såsom Lokale- og Anlægsfonden, A.P. Møller Fonden og Sparvest Fonden. Og der var ros til Haldborgerne, som også selv har spyttet økonomisk i kassen og muliggjort, at det nye borgerhus er udstyret med et køkken, der måler sig med et industrikøkken.
- Vi håber, at det fælleskab, vi havde omkring fællesspisninger i det gamle forsamlingshus, kan flytte med ind i det nye borgerhus. Derudover vil vi arbejde på at nedsætte relevante udvalg. Vi har allerede et udvalg omkring udlejningsstrategi, og vil gerne have noget op at stå omkring et aktivitetsudvalg samt et udvalg for unge, sagde formanden.

Jord fordelt med succes

Hald Borgerforenings deltagelse i den multifunktionelle jordfordeling under Collective Impact var også et tema i årsberetningen.
Formanden konstaterede, at jordfordelingen har været positiv for lokalområdet – borgerforeningen har f.eks. byttet jord med naboerne, så borgerhuset får mere plads mod øst, og i Hald er der også etableret et område til skovrejsning. En del jord vest for Hald og mod Lundø har byttet ejerforhold. En enkelt ejendom er tilført så meget jord, at den igen er blevet et landbrug!
Men der er også malurt i bægeret.
- Desværre er det ikke gået alt for godt øst for Hald. Et konkurrerende jordfordelingsprojekt omkring Nørresø satte alt i stå omkring Bøstrup. Det har givet anledning til megen skuffelse, sagde Olav Nørgaard.
Afslutningsvis blev det nævnt i beretningen, at områdefornyelsen nu går ind i den sidste fase. I det forløbne år er der blevet rejst byporte ved Sdr. Haldvej og mod Lundø på Bådsgårdvej, og en sidste byport mod Højslev Kirkeby på Ørslevklostervej er netop blevet etableret. Herefter forestår arbejdet med belægningen foran det nye borgerhus.

Borgerforeningens kasserer, Niels Åge Markussen, præsenterede foreningens regnskab for 2017 samt budgettet for næste år. Af resultatopgørelsen fremgik, at året endte op med et overskud på 73.445 kr. mod et overskud på 68.886 kr. året før.
Under valgene var der genvalg til bestyrelsen af Olav Nørgaard og Niels Åge Markussen, mens Niels Jørgen Nielsen og Teatske Beitsma blev nyvalgt som afløsere for hhv. Mogens Larsen og Bonnie Laumann, der ikke ønskede valg på ny.

Sponsorer
Lørdag den 11. maj Forårsrengøring i Hald borgerhus + ...
13. september. Fællesspisning i Hald Borgerhus, hold øje ...
20-03-2020 kommer Allan Olsen til Hald Borgerhus med hans...
Fællesspisning med sang. Den 24. april ser vi gerne fuld ...
  

Omgivelserne

Forsamlingshuset

Anlægget

Omgivelserne i Hald og omegn

Kort over Hald og omegn

Gamle minder fra 70'erne

Billeder 2019

Generalforsamling 2019

Åbent hus om planstrategien

Bogcafe jan 2019

Billeder 2018

Julebasar 2018

Aften med Søren Vester

Efterår i Borgerhuset

Fællesspisning og sangaften

Sommerfest 2018

Generalforsamling 2018

Indvielsesfest i Borgerhus

Der bygges nyt borgerhus

Det færdige hus

Uge 15

Uge 14

Uge 13

Uge 12

Uge 11

Uge 10

Uge 9

Uge 8

Uge 7

Uge 6

Uge 5

Uge 4

Uge 3

Uge 2

Uge 50

Uge 51 - 52

Uge 49

Uge 48

Uge 47 Rejsegilde

Uge 47

Uge 46

Uge 45

Uge 44

Uge 43

Uge 42

Uge 41

Uge 40

Uge 39

Uge 28

Uge 27

Uge 26

Uge 25

Tømning af forsamlingshuset

Billeder 2017

Julebasar 2017

Sommerfest 2017

Skt. Hans 2017

Torvedag

Fællesspisning maj 2017

Mandfolkemad marts

Generalforsamling og fællesspisning

Billeder 2016

Julebasar 2016

Fællesspisning november 2016

Fællesspisning september 2016

Sommerfest 2016

Det nye bytorv

Skt. Hans 2016

Generalforsamling og fællesspisning

Fællesspisning januar 2016

Billeder 2015

Julemanden Kommer

Engelsk fællesspisning

Sommerfest 2015

Skt. Hans 2015

Generalforsamling og fællesspisning

Modeshow 2015

Ukrainsk fællesspisning

Billeder 2014

Julemanden kom

Sommerfest 2014

Fællesspisning & generalforsamling

Modeshow 2014

Fællesspisning januar 2014

Billeder 2013

Julebasar 2013

Fællesspisning september 2013

Sommerfest 2013

Skt. Hans i Anlægget 2013

Forårsrengøring 2013

Fællesspisning & generalforsamling

Modeshow 2013

Dilettant 2013

Billeder 2012

Julebasar 2012

Sommerfest 2012

Sct. Hans 2012

Forårsrengøring 2012

Modeshow 2012

Dilettant 2012

Billeder 2011

Julebasar 2011

Forsamlingshusenes dag 2011

Sommerfest 2011

Sct. Hans 2011

Modeshow 2011

Dilettant 2011

Billeder 2010

Julebasar 2010

Sommerfest 2010

Sct. Hans 2010

Dilettant 2010

Forsamlingshusets dag 2010

Hald Borgerforening | Ørslevklostervej 140 | 7840 Højslev | mail@haldborgerforening.dk

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her

Hald Borgerforening